img3.jpg

Ansökan välgörande ändamål

Alla ansökningar inom dessa ändamål skall ansökas på den blankett, som finns att ladda ner som PDF-fil ”Ansökan”.

Blanketten skall ifyllas fullständigt. OBS att hänvisning till bifogade brev inte räcker som beskrivning av motiv och syfte.

Är blanketten ofullständigt ifylld behandlas inte ansökan.

Ansökan, fyra kompletta omgångar ansökningshandlingar (varav ett original), skall insändas per post till stiftelsens adress

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Box 44039
100 73 Stockholm

Ansökningar kommer att i elektronisk form registreras med namn/org-personnummer/ärende

PDF Ansökan vetenskap Engkvist stiftelsernaAnsökan välgörande ändamål