img2.jpg

Ansökan välgörande ändamål

Ansökningar inom dessa ändamål skall ansökas på den blankett som finns att ladda ned som PDF-fil ”Ansökan” Ansökan kan bara insändas av organisationer som främjar ändamålet. Stiftelsen behandlar därför inte ansökningar från privatpersoner avseende övriga ändamål. Organisationen skall bifoga kopia av registreringshandling.

Ansökan, fyra kompletta omgångar ansökningshandlingar (varav ett original), skall insändas per post till stiftelsens adress

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Box 44039
100 73 Stockholm

Ansökningar kommer att i elektronisk form registreras med namn/org-personnummer/ärende

PDF Ansökan vetenskap Engkvist stiftelsernaAnsökan välgörande ändamål